חודש: נובמבר 2016

כל המדריכים

כל המדריכים מתחילים איתך מהנקודה בה אתה מזהה את עצמך. אתה יודע שאתה לא המדריך. אתה לא הקיר בחדר. אתה לא חריקת הטוש על הלוח המחיק. אתה לא הצלצול של הסוף. ולא הצלצול של ההתחלה. כל המורים מדריכים אותך מהנקודה בה אתה נאמן לרעיון הזכרון. … להמשיך לקרוא כל המדריכים