מפרטים טכניים ובשר אדם

הקונסטרוקציה – ראשיתה בסקיצות ממושכות, שישורטטו בקפידה באמצעות עט גרפי חדשני. חדשנותו טמונה ביכולתו ליישר קווי דיו בזמן שרטוטם, בהתאם לגריד גיליונות השרטוט המשובצים ובכפוף לברירות המחדל, שתיקבענה מבעוד מועד. כך נחסך מבעל המלאכה הצורך בסרגל.

לאחר שתושלם מטלת השרטוט, יודפסו העתקים זהים באופן מוחלט למקור. הם ישולשלו אל קדח בתיבה שבראש מדפסת הדגמים. מדפסת זו שייכת לדור השמיני של המדפסות. ביכולתה לזהות איכויות תלת-ממדיות ברישום דו-ממדי (פונקציה המתבצעת בעיקר על-ידי זיהוי קבוצות של קווים מקבילים) ולייצר דגם פלסטיק תלת-ממדי בקנה מידה שנבחר על-ידי בונה החלל, מתוך התפריט המובנה בתוכנה הנלווית למדפסת הדגמים – תפריט המגיע בשבעים ושתיים שפות.

כאן נשאלת השאלה המתבקשת: אם אכן יהיו ההעתקים זהים למקור, כיצד נוכל לדעת איזה מהם הוא המקור, כדי לאפיין את שאר ההעתקים ביחס אליו? שהרי אם נסמן את המקור- לא עוד יהיו ההעתקים זהים אליו, ואם נמספר את ההעתקים, יפערו מספריהם פער ביניהם לבין המקור. כדי להשיב על שאלה זו, די להיעזר במשל קצר מתוך המבוא לכרך הראשון בספר החשוב ביותר של פילוסופיית המפרטים הטכניים: "על אמנות זיהוי הרכיבים".

משל זה מתאר נער צעיר המתהלך במדבר במשך תשעה ימים בחיפוש נואש אחר מקור מים. בלילה התשיעי נגלה אליו מלאך ומורה לו להכות עם שחר את הסלע בו הכה משה רבנו, שיופיע לפניו בשורה אחת עם ארבעה סלעים זהים לו. כשהוא מתעורר הוא מבחין בשורה של חמישה סלעים. הוא מתקרב, בוחן אותם מקרוב ומנסה לאתר טביעת אצבע או סימן שיורו לו על הסלע הנכון. במשך יומיים נוספים הוא חוקר את הסלעים, מנגב אותם היטב, מרים אותם כדי לבחון את משקלם. ביום השלישי הוא מת מצמא. כותב הספר מסיק ממשל זה כי אדם שאינו יודע להבדיל בין אמת לזיוף, ייטיב לעשות אם יבחר לו את האמת באופן שרירותי, ויגדיר את כל השאר כזיוף ביחס אליה; או במקרה של מדפסת ההעתקים, אם אינו מזהה את המקור, כנראה שההעתק מוצלח מספיק.  

בשלב הבא תיערך רשימה מקיפה, בה יפורטו כל החומרים שישמשו לבניית גבולות החללים וכל האובייקטים שיימצאו בתוכם. ליד כל חומר שאיננו חומר יסוד יפורטו החומרים מהם הוא מורכב. אם גם חומרים אלה אינם חומרי יסוד, יפורטו לצדם החומרים שמרכיבים אותם, וכן הלאה. החללים יוגדרו באמצעות משטחי זכוכית בעובי של שלושה וחצי סנטימטרים ובגובה של עשרים וארבעה מטרים. כל לוח זכוכית יעבור מבדק איכות קפדני בטרם יתועד לצורכי הפרויקט. אם יאובחן כבעל האיכויות הנדרשות: חדיר לכל היותר לשני שלישים מאור היום; בלתי-חדיר לרעש וחסין בפני פגעי הזמן –  יאושר השימוש בו באמצעות חותמת מנהלית. בהתאם לתקנות, תהא החותמת אליפטית בצורתה וגודלה לא יעלה על גודל אליפסה שניתן לחסמה בתוך מלבן שממדיו קטנים פי חמישה מגודל הנייר עליו תוטבע החותמת.

המשך תהליך הבנייה מפורט בנספח החמישי תחת הכותרת "חללים חללים". החלק הבא יוקדש לתיאור האובייקטים שנבחרו להשתבץ בחללי הפרויקט.

אובייקט מספר אחד עשוי בד לבד אדום ודהוי. ממולא בצמר כותנה. גובהו עשרים ושניים סנטימטרים וארבעה וחצי מילימטרים. על הבד העוטף את האובייקט סיבים דמויי-פרווה בגוון אדמדם ובצפיפות מדרגה שלוש, מלבד האזורים המכונים 'קרחות'. האובייקט מורכב מכדורים אליפטיים בגדלים שונים. בנקודת חיבור הכדור האליפטי המרכזי לכדור הקטן יותר, העליון לו, קשור סרט כותנה דמוי משי אדום, אשר אורכו במצב פריסה טבעי גדול פי ארבעה ושתי חמישיות מן המרחק בין קצה האליפסה המחוררת בצדי הכדור העליון לבין הבליטה העגלגלה במרכז חזית האליפסה המרכזית. לאובייקט פונקציות סנטימנטאליות ונהוג לזהותו עם המונח 'נוסטלגיה'. הוא יכונה בשם 'דובי' וימוקם בפינת החלל המזרחי, על מרצפת השיש השנייה בקו האורך, הראשונה בקו הרוחב.   

האובייקט השני עשוי מתכת. צדיו סימטריים לחלוטין. הוא יחובר אל לוח זכוכית בשני קצותיו הקיצוניים באמצעות ברגים מאסיביים. ברגים אלה יוסתרו תחת שני עיגולי מתכת. בחלקו המרכזי בליטה מקומרת הפונה אל החזית. בתחתית גימורה הקדמי חור מרושת. בראש האובייקט בליטה נוספת, ארוכה פחות, היכולה לנוע עד שמונים מעלות לכל כיוון סביב צירו המרכזי של האובייקט. על בליטה זו שני הדפסים עגולים בקוטר שני סנטימטרים האחד ובגוונים כחול ואדום. בליטה זו תכונה בשם "ידית". כרבע מפני שטח האובייקט בעלי גוון חום-אדמדם וטקסטורה גסה. שטחי-פנים אלה נוטים להעביר צבעם לחומרים אתם הם באים במגע ולהתפורר. שאר פני השטח כסופים וחלקים. מן החור המרושת שבתחתית החזית הקדמית ישתחרר, אחת לחמש שניות, כדור אליפטי תלת-ממדי ושקוף, שקצהו העליון יימתח ויתחדד בחלק מזמן תנועתו מטה. כדור זה יכונה בשם 'טיפה'. טמפרטורת ה'טיפה' תיקבע על-ידי כיוונונה של ה'ידית'. מפגש 'טיפה' עם השיש שברצפת החללים יפיק צליל שיהדהד במרחב כולו, אך לא יפלוש אל החללים הסמוכים, זאת אם הזכוכיות המגדירות את החלל אכן עומדות בתקנים שנקבעו. האובייקט יכונה בשם "ברז חלוד". תפקידו קשור באיכויות שמע. הוא ייבנה מקצב אחיד ונשנה, המורכב מיחידות צליל בודדות, מינוריות וכמעט זהות זו לזו. אובייקט זה ימוקם על לוח הזכוכית המזרחי של החלל המערבי ביותר. בנקודת הגובה המקסימאלית ובמרכז קו הרוחב הרלוונטי. לאובייקט זה תצורף מערכת מורכבת של צינורות, כמפורט בנספח מספר עשר תחת הכותרת "צינורות".

האובייקט השלישי ייצבע בלבן. גובהו שני מטרים והוא מורכב משני חללים פנימיים, התחתון צורתו תיבה והעליון דמוי-קובייה. נפח החלל התחתון גדול פי שניים מנפח החלל העליון. מידות העומק והרוחב תהיינה זהות בשני חללי הפנים, וההבדל הנפחי יהיה תוצאה של הפער במידת האורך. כל אחד משני החללים יפוצל בתוכו לתת-חללים. החלוקה תיעשה באמצעות משטחי רשת מתכת צבועה בלבן, שיכונו בשם 'מדפים', ומשטחי פלסטיק נשלפים בצורת תיבה ללא פאה עליונה, שיכונו בשם 'מגירות'. החלוקה לחללים פנימיים תתבצע על צירי האורך והרוחב, בעוד ממדי העומק יישמרו גם בתת החללים. בחלל התחתון חמישה חללים זהים ובעליון שניים. במידה ויחובר האובייקט לנקודת אספקת-חשמל, תרד טמפרטורת החללים והוא יפיק צלילי חרחור בעלי אופי חשמלי. במצב זה תהא טמפרטורת החלל העליון נמוכה פי חמש מזו של החלל התחתון. הטמפרטורה תווסת באמצעות סיבוב גלגל פלסטיק לבן, שימוקם בדופן הימנית של החלל התחתון. נפח פנים שני החללים יוסתר מפני המתבונן על-ידי שני משטחי מתכת ופלסטיק שיחוברו לחזית האובייקט באמצעות צירים ויכונו בשם 'דלתות'.  הם יותאמו בגודלם לחלוקה של שני החללים המרכזיים, וכאשר ינועו על צירם לחשיפת חלל הפנים – תשתנה הטמפרטורה בסביבתו הקרובה של האובייקט. האובייקט יכונה בשם 'מקרר'. בשלב הראשון הוא יוצב במרכז החלל המרכזי, ללא חיבור לנקודת אספקת חשמל. השתקפותו תיראה על דופן הזכוכית הקדמית של החלל המרכזי והוא יטיל צל מלבני באורך שני שלישים מאורכו על רצפת השיש הצמודה אליו מכיוון מערב.

האובייקט הרביעי והאחרון יצופה עור. צורתו של אובייקט זה תורכב מתת-נפחים ותת-שטחי-פנים רבים ולא תהיינה בו כלל צורות גיאומטריות טהורות. בין שני צדיו ניתן יהיה לזהות דמיון רב, אך לא תתקיים סימטריה מוחלטת. את האובייקט נאבחן באמצעות חלוקת-רוחב לשלושה חלקים כלליים: כדור עליון, מלבן מרכזי עם שני עמודים מתקפלים בצידיו ושני עמודים תחתונים ארוכים, מתקפלים גם הם, עליהם יישען האובייקט כולו. החלק העליון הוא הקצר והקטן בנפחו מבין השלושה. בין חומרי הפנים המרכזיים יש לציין: עצם, שריר, דם ובשר. הוא יצופה בחלקו בסיבים דקיקים ומתפתלים, בעלי צפיפות משתנה, שיכונו בשם 'שערות'. חומרי היסוד כולם מפורטים בנספחים תחת הכותרת "אובייקט רביעי – מפרט חומרי". אובייקטים מסוג זה הם בדרך כלל בעלי אופי טרנסצנדנטי ומפיקים צלילים רבים, אך אובייקט מסוים זה ינוע אך מעט, בעיקר תנועת מטוטלת איטית בחלקו המרכזי. הצורה המרכזית בחלק הפרונטאלי של הכדור העליון תשאב לתוכה חמצן ותפלוט פחמן דו-חמצני. תהליך שאיבה ופליטה זה יכונה בשם 'נשימה'. הפקתו כרוכה ברחש קל, אך זה לא יישמע בחלל בשל הצלילים שיפיק אובייקט מספר שתיים. האובייקט הרביעי יוצב במהופך, מעל אובייקט מספר שלוש. בשעת הצבתו יקופלו עמודיו התחתונים (שיהיו כעת עליונים) בערך במרכזם, והעיגול העליון יבלוט החוצה מחזית אובייקט מספר שלוש במהופך לצורתו הטבעית, כך ששטח המעטפת ישנה מעט צורתו בשל כוח המשיכה. הפס התחתון בחלק הקדמי של הכדור במצבו הטבעי, עשוי לשנות צורתו מפעם לפעם ואף להיפתח וכך לחשוף את הקיים בפנים הכדור. בהצבתו הראשונית של האובייקט ילבש מתארו של פס זה צורה אליפטית, ומבעד לאליפסה שתיפער בכדור, תבצבץ רצועת בשר רחבה וקטנה, בגוון ורדרד, משוחה במעט חומר לבן וסמיך. היא תכונה בשם 'לשון'. תפקידו של אובייקט מספר ארבע הוא הגדרת תפקידם של האובייקטים (בכך נכלל גם אובייקט מספר ארבע עצמו), תכנון חללים עבורם והצבתם במרחב. הוא אינו זקוק לאספקת חשמל לשם ביצוע תפקידו. 

  
 

Statistics
Created: שבת 05 אוגוסט 2005 16:37:00
Modified: יום שני 14 יולי 2008 10:07:55
Accessed: יום רביעי 25 ספטמבר 2008 04:07:20
Printed:  
Last saved by: Object #4
Revision number: 4
Total editing time: 150 Minutes
Statistic name
Value
pages: 4
Paragraphs: 37
Lines: 135
Words: 1365
Characters: 6680
Characters (with spaces):
8053

 

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s